Informacja prasowa REAKTO
2.1.2024
Kraków

REAKTO zamyka pierwszy kwartał przedsprzedaży
z 1,4 mln przychodu i zdradza lokalizacje pierwszych wdrożeń infrastruktury dronowej

Spółka REAKTO weszła na ścieżkę intensywnego rozwoju podczas crowdfundingu udziałowego w 2021 roku, pozyskując ponad 1.3 mln zł od inwestorów prywatnych. W kwietniu 2023 roku spółka zamknęła rundę seed na kwotę niemal 5 mln złotych. Zbliżając się do komercjalizacji, spółka uruchomiła na przełomie III i IV kwartału przedsprzedaż. Podpisane dotychczas kontrakty na dronową infrastrukturę i usługę ochrony mienia opiewają na kwotę ponad 1,4 mln zł. Spółka z Krakowa chce zrewolucjonizować rynek ochrony, a System Szybkiego Reagowania jest odpowiedzią na rosnące koszty ochrony fizycznej i systemów zabezpieczenia technicznego. REAKTO nawiązało już relacje z największymi spółkami z tego sektora w Polsce i planuje pierwsze wdrożenie w I kwartale 2024 roku w Piotrkowie Trybunalskim, a kolejne w Poznaniu, Krakowie i Nowym Sączu.

REAKTO to spółka o profilu technologicznym operująca w modelu XaaS (Anything as a Service), która wdraża w przestrzeni publicznej i przemysłowej infrastrukturę Szybkiego Reagowania - sieć stacji dokujących i dronów do zadań specjalnych. Infrastruktura nadzorowana jest z pierwszego w Europie komercyjnego Centrum Operacji Bezzałogowych i umożliwia realizację wielu różnych zadań, w tym przede wszystkim usług ochrony mienia w modelu subskrypcyjnym. Spółka właśnie zamknęła pierwszy kwartał przedsprzedaży z wynikiem 1,4 mln złotych.

REAKTO przygotowuje się obecnie do wdrożenia swojej innowacyjnej infrastruktury dronowej w pierwszych zakontraktowanych lokalizacjach, a także do finalizacji wszelkich niezbędnych formalności związanych z zezwoleniami przyznawanymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Usługa REAKTO po raz pierwszy zostanie uruchomiona w województwie łódzkim i będzie dostępna na terenie Piotrkowa Trybunalskiego. Jednak ambicje spółki na 2024 rok są dużo większe, a kolejne uruchomienia planowane są w Poznaniu, Krakowie oraz Nowym Sączu, a dalej, w kolejnych większych miastach i obszarach przemysłowych w Polsce.

"
Mogę oficjalnie potwierdzić, że pierwsza stacja dokująca przeznaczona do świadczenia dronowych usług ochrony zostanie uruchomiona w Piotrkowie Trybunalskim. Jest to efekt współpracy z nowoczesnym integratorem usług ochrony - firmą Dron Patrol, która jako pierwsza w Polsce będzie oferować nasze dronowe usługi swoim Klientom. W ramach Systemu Szybkiego Reagowania będziemy realizować loty interwencyjne oraz cykliczne loty patrolowe na obiekty objęte dronowym monitoringiem. Klienci indywidualni i biznesowi, a także instytucje publiczne oraz firmy z branży ochrony będą mieć także możliwość skorzystania z szeregu funkcji dodatkowych, jak analityka czy inspekcje.
Wojciech Stawiarski
Prezes zarządu
REAKTO

Spółka REAKTO wdraża System Szybkiego Reagowania wraz z firmami ochrony oraz integratorami zabezpieczeń technicznych. Dotychczas REAKTO rozpoczęło współpracę z 12 firmami z branży ochrony, m.in. z Seris Konsalnet oraz Taurus Ochrona. Dzięki szeroko zakrojonym konsultacjom z doświadczonymi na rynku podmiotami, opracowywane przez spółkę rozwiązania są dostosowane do potrzeb i wymagań zarówno obiektów mieszkalnych, jak i przemysłowych oraz instytucji publicznych.

"
Uruchomienie Systemu Szybkiego Reagowania w Piotrkowie Trybunalskim wzbudza w nas wielki entuzjazm. Jest to przełomowy moment dla naszej firmy oraz dla całego sektora bezpieczeństwa w Polsce. Zastosowanie dronów do ochrony to odpowiedź na rosnące potrzeby rynku w zakresie poprawy jakości usług, zwiększenia bezpieczeństwa i optymalizacji kosztów. Dzięki dronom będziemy w stanie znacznie szybciej reagować na zagrożenia, efektywniej patrolować chronione obiekty i oferować naszym klientom usługi na najwyższym poziomie.
Robert Torbus
Prezes zarządu
Dron Patrol

Spółka aktywnie eksploruje rynek i rozważa akwizycje lokalnych firm ochrony, celem dynamicznego skalowania swojego portfela Klientów. Aby przyspieszyć rozwój i zapewnić szeroką dostępność swoich usług, spółka prowadzi także rozmowy z wiodącymi funduszami private equity i venture capital, celem przeprowadzenia serii A w połowie 2024 roku.


"
Nasze działania są ukierunkowane na dynamiczne skalowanie portfela Klientów na regionalnych rynkach, w których uruchamiamy System Szybkiego Reagowania. Pozwoli nam to na lepsze zaspokojenie ich potrzeb i wzmacnianie naszej lokalnej pozycji, przy równoczesnej optymalizacji procesów. Jesteśmy przekonani, że takie podejście przyniesie korzyści zarówno naszym Klientom, jak i spółce, otwierając nowe perspektywy wzrostu.
Piotr Krasoń
Pełnomocnik zarządu ds. ekspansji
REAKTO

Spółka ocenia, że do końca bieżącego roku będzie odpowiedzialna za nawet 10% ruchu bezzałogowego w Polsce i obejmie pozycję lidera usług dronowych.

______________________________

REAKTO P.S.A.

Producent bezzałogowych statków powietrznych (BSP) i bezobsługowych stacji dokujących, oraz operator infrastruktury Systemu Szybkiego Reagowania w modelu Anything as a Service. REAKTO rozwija swoją pierwszą usługę dronowej ochrony dedykowaną firmom ochrony i ich klientom, a także opracowuje szereg funkcji dodatkowych przeznaczonych do realizacji monitoringu wizyjnego, inspekcji czy analityki. REAKTO ustanawia ramy operacyjne i techniczne, które umożliwią półautonomiczne (a docelowo autonomiczne) operacje BSP na dużą skalę, biorąc pod uwagę najnowsze regulacje europejskie i narodowe.

Specyfika i zasady działania infrastruktury REAKTO zostały objaśnione tutaj: https://www.reakto.eu/
Więcej: https://www.linkedin.com/company/reakto-pl/

Dołącz do Newslettera

Klikając "WYŚLIJ" akceptujesz Regulamin Newslettera.
Dziękujemy za dołączenie do newslettera REAKTO!
Ups! Coś poszło nie tak. Sprawdź swoje dane.